ένα βήμα μπροστά...

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου είναι μια αποκεντρωμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης της 7ης Υ.Πε. Κρήτης. Λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Είναι μια υπηρεσία ψυχικής υγείας που λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής.Στόχοι του ΚΨΥ Αγίου Νικολάου είναι:
1.Εφαρμογή προγραμμάτων που προάγουν την ψυχική υγεία των κατοίκων της περιοχής (πρωτοβάθμια πρόληψη). 2.Έγκαιρη διάγνωση και άμεση παρέμβαση στο άτομο που αντιμετωπίζει ένα ψυχικό νόσημα ή ένα ψυχολογικό πρόβλημα (δευτεροβάθμια πρόληψη) 3.Διατήρηση της λειτουργικότητας ενός χρόνιου αρρώστου σε επίπεδο ικανό να του εξασφαλίζει την προσαρμογή του στην κοινότητα και την αποδοχή του από αυτήν (τριτοβάθμια πρόληψη)

Που απευθύνεται
Το ΚΨΥ Αγίου Νικολάου απευθύνεται σε ενήλικες του νομού Λασιθίου, οποιουδήποτε ασφαλιστικού ταμείου που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς ή προβλήματα σχέσεων.