Υπηρεσίες

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου, δέχεται κατόπιν ραντεβού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ εξυπηρετεί και τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν κατά τις εφημερείες του Ψυχιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.  Επιγραμματικά προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

– Ψυχιατρική εκτίμηση – διάγνωση

– Θεραπεία με χρήση φαρμάκων

– Ατομική –ομαδική ψυχοθεραπεία

– Συμβουλευτική  Παρέμβαση

– Ψυχομετρική εκτίμηση

– Ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων και οικογενειών

– Εξατομικευμένη υποστήριξη στη διαδικασία επανένταξης χρονίων    ψυχωσικών ασθενών.

– Δημιουργική απασχόληση στο πλαίσιο της Εργοθεραπείας ατόμων με σοβαρά ψυχιατρικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα

– Ενημέρωση –ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας

–  Έρευνα

–  Συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνικής φροντίδας του νομού Λασιθίου ή της ευρύτερης περιφέρειας Κρήτης.