Αρχική Σελίδα
Επικοινωνία

Προσωπικό

Το προσωπικό αποτελείται από τις παρακάτω ειδικότητες: ψυχίατρος, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας,  εργοθεραπευτής, διοικητικοί και βοηθητικό προσωπικό.